تجهیزات کافی شاپ

آب پرتقال گیر ایستاده

تجهیزات کافی شاپ

آب پرتقال گیر رو میزی

تجهیزات فست فود

آبمیوه گیری ایرانی

ماشین آلات

خلال کن RG200

ماشین آلات

خلال کن RG400i

ماشین آلات

خلال کن امگا

ماشین آلات

خلال کن ایرانی

ماشین آلات

خمیرگیر

ماشین آلات

درب قوطی بازکن

تجهیزات کافی شاپ

دستگاه بستنی ساز

تجهیزات کافی شاپ

دستگاه یخ در بهشت

ماشین آلات

سیخ گیر کباب

تجهیزات کافی شاپ

شربت سردکن

ماشین آلات

کاتر مرغ

تجهیزات آماده سازی

کالباس بر

تجهیزات آماده سازی

میکسر با دیگ استیل