کابینت ایستاده استیل(درب کشویی و لولایی)

s:2:”N;”;